Następstwa nieszczęśliwych wypadków

NNW Komunikacyjne może gwarantować nie tylko wysokie wypłaty dla wszystkich pasażerów Twojego auta poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym. Dobierając odpowiedni zakres ubezpieczenia, możesz uzyskać ochronę również w wypadkach innych niż komunikacyjne.

Jako ubezpieczający możesz wybrać dowolną sumę z przedziału 5 tys. - 100 tys. zł. Będzie ona stanowiła górną granicę odpowiedzialności w odniesieniu do każdego ubezpieczonego, czyli wszystkich podróżujących pojazdem w momencie wypadku.

Główne zalety:
  • wysokie sumy ubezpieczenia i atrakcyjne ceny
  • możliwość wyboru spośród kilku wariantów ubezpieczenia
  • innowacyjny produkt NNW Kierowcy - produkt przypisany do kierowcy, nie do pojazdu (jesteś objęty ubezpieczeniem, gdy prowadzisz pojazd prywatny, jak i służbowy)