Ubezpieczenie mieszkania

Ubezpieczenie mieszkania zapewnia ochronę w przypadku zdarzeń losowych w postaci pożaru, włamania, kradzieży czy zdarzenia związanego z warunkami atmosferycznymi jak również w sytuacji kiedy zaleje nas sąsiad.

Chroni nas także w sytuacji, kiedy to z naszej winy wyrządzimy szkodę sąsiadowi, np. zalejemy sąsiada mieszkającego piętro niżej.

Polisa może zawierać opcję assistance dzięki której możemy skorzystać z pomocy specjalisty np. hydraulika, ślusarza itp.

Dodatkowo do polisy możemy dokupić:
  • ryzyko wystąpienia przepięcia
  • pokrycie kosztów poszukiwania szkody
  • ubezpieczenie nnw
Kompleksowe ubezpieczenie mieszkania powinno zawierać:
  • ubezpieczenie murów od ognia i innych zdarzeń losowych
  • ubezpieczenie elementów stałych i ruchomych od zdarzeń losowych
  • ubezpieczenie mienia od kradzieży
  • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym