Ubezpieczenia dla firm

Kompleksowe ubezpieczenie zapewnia ochronę całego majątku będącego w posiadaniu firmy, takiego jak budynki i budowle, urządzenia, maszyny i wyposażenia, środki obrotowe, nakłady adaptacyjne, mienie przyjęte w celu wykonania usługi, wartości pieniężne w lokalu i transporcie, sprzęt elektroniczny i nośniki danych, szyby, mienie w transporcie krajowym (cargo), w zakresie odpowiedzialności cywilnej, oraz dodatkową pomoc w postaci usług assistance.

Zakres rozszerzony umożliwia dostosowanie ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb klienta. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych klauzul do ubezpieczenia takich jak:

 • dewastacji,
 • przepięć,
 • rozmrożenia towarów,
 • drobnych prac remontowo-budowlanych,
 • aktów terroryzmu,
 • kosztów odtworzenia dokumentacji,
 • dodatkowych kosztów działalności gospodarczej,
 • stałych kosztów działalności gospodarczej,
 • OC za produkt,
 • OC najemcy,
 • OC za szkody w mieniu powierzonym,
 • OC pracodawcy,
 • OC przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń
 • rozszerzenie zakresu terytorialnego o szkody powstałe na terenie całego świata, z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii,
 • sprzętu przenośnego pozostawionego bez stałego dozoru, poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej oraz zamontowanego w pojazdach samochodowych,
 • załadunku i wyładunku mienia w transporcie.


Proponujemy także kompleksowe ubezpieczenie NNW dla pracowników.

Dzięki naszemu ubezpieczeniu osoba Ubezpieczona lub osoba Uprawniona z umowy ubezpieczenia może otrzymać środki finansowe w związku z różnymi konsekwencjami, jakie może przynieść nieszczęśliwy wypadek:
 • uszczerbkiem na zdrowiu,
 • śmiercią Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • kosztami nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych powstałych,
 • kosztami przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
 • czasową niezdolnością Ubezpieczonego do pracy,
 • całkowitą niezdolnością Ubezpieczonego do pracy,
 • kosztami leczenia,
 • kosztami leczenia stomatologicznego,
 • kosztami rehabilitacji,


Ubezpieczenia grupowe dla pracowników.

Proponujemy szereg wariantów ubezpieczenia grupowego na które mogą się składać następujące elementy:

 • śmierć Ubezpieczonego
 • śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy
 • śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji
 • śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu
 • niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • poważna choroba Ubezpieczonego
 • poważna choroba Dziecka
 • śmierć Współmałżonka
 • śmierć Współmałżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć Dziecka
 • śmierć Rodziców
 • śmierć Teściów
 • urodzenie Dziecka
 • urodzenie Dziecka rozszerzone o urodzenie Dziecka w wyniku ciąży mnogiej lub z wadą wrodzoną
 • urodzenie Dziecka martwego
 • osierocenie Dziecka
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu
 • operacje chirurgiczne
 • rehablitacja medyczna
 • pomoc medyczna w kraju
 • druga opinia medyczna


 • Grupa otwarta - ubezpieczenie dla pojedynczych osób.

  Ubezpieczenie GRUPA OTWARTA dedykowane jest dla pojedynczych przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub indywidualnych pracowników firm , w których nie ma ubezpieczeń grupowych. Klient sam wybiera wariant ubezpieczenia, otrzymuje certyfikat przystąpienia do grupy, co miesiąc dokonuje wpłaty za polisę na indywidualne konto ubezpieczeniowe. Polisa GRUPA OTWARTA posiada podobny zakres jak ubezpieczenie grupowe dedykowane dla firm.