OC zawodowe

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody spowodowane przez ubezpieczonego w związku z wykonywanym zawodem lub prowadzoną działalnością.

Polisa daje większą wiarygodność ubezpieczonego dla jego kontrahentów, poczucie bezpieczeństwa; w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia ubezpieczony jest zobowiązany, towarzystwo wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie, świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością zawodową, szeroki katalog klauzul dodatkowych; możliwość wyboru zakresu ochrony ubezpieczeniowej i dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb klienta.

Proponujemy następujące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej:

 • zarządców nieruchomości,
 • inżynierów budownictwa i architektów,
 • adwokatów,
 • detektywów,
 • doradców podatkowych,
 • organizatorów imprez masowych,
 • komorników sądowych,
 • notariuszy,
 • pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • radców prawnych,
 • podmiotów do badania sprawozdań finansowych,
 • rzeczoznawców majątkowych,
 • w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • lekarza,
 • pielęgniarki,
 • fizjoterapeuty,
 • NZOZ/ZOZ
 • fryzjera i kosmetyczki
 • nauczyciela i wychowawcy,
 • trenera,
 • studentów odbywających praktyki
 • oc transportowe
oraz inne...