Ubezpieczenie NNW szkolne dla dzieci i młodzieży 2021/2022
JAKĄ OCHRONĘ ZAPEWNIA UBEZPIECZENIE NNW SZKOLNE?

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla klienta indywidualnego, w pełni zastąpi ubezpieczenie szkolne grupowe, które rodzice opłacają w szkole a ponadto pozwala na elastyczne dopasowanie wariantu.
Ochroną objęte są następstwa nieszczęśliwego wypadku lub choroby.
Zakres ubezpieczenia wybierany jest spośród kilku opcji ubezpieczenia:

Każda z opcji zawiera wiele różnych świadczeń, m.in.: śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW – w tym zawał serca i udar mózgu, uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW lub ataku padaczki, trwałe inwalidztwo częściowe, zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, zwrot kosztów przekwalifikowania osób niepełnosprawnych, złamania jednej lub więcej kości w wyniku NW, zachorowanie na sepsę, pogryzienie przez psa, śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW, oraz nagłe zatrucie gazami, bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem.

Dodatkowo każdą z opcji można rozszerzyć o dowolnie wybrane rodzaje ubezpieczeń:

 • śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego,
 • oparzenia w wyniku NW,
 • odmrożenia,
 • pobyt w szpitalu w wyniku NW,
 • pobytu w szpitalu w wyniku choroby,
 • poważne zachorowania,
 • koszty operacji plastycznych w wyniku NW,
 • operacje w wyniku NW,
 • operacje w wyniku choroby,
 • koszty leczenia w wyniku NW,
 • czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub pracy w NW,
 • zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca,
 • koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW,
 • uciążliwe leczenie w wyniku NW,
 • Assistance

WARIANTY UBEZPIECZENIA GENERALI 2021/2022:

 Warianty ubezpieczenia Generali 2021

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia GENERALI

 Ogólne Warunki Ubezpieczenia INTERRISK